divendres, 14 de gener de 2011

MITJANS DE PAGAMENT AL COMPTAT

 Modalitats de pagament:
  • Pagament anticipat.
  • Pagament al comptat
  • Pagament a crèdit o ajornat.
EL XEC -  És un document mitjançant el qual la persona que l'expedeix dóna ordre al banc o l'entitat financera, en la qual hi té dipositats fons, que pagui l'import que s'hi indica a una tercera persona.

dimecres, 10 de novembre de 2010

GESTIÓ D'EXISTÈNCIES.

En aquesta unitat estudiarem:
  • Els costos de l'aprovisionament.
  • Les diferents classes d'estocs.
  • La representació de l'evolució dels estocs.
  • El control de les existències mitjançant el criteri del preu mitjà ponderat i del criteri FIFO.
  •  EXERCICI PRÀCTIC.