dimarts, 23 de novembre de 2010

EXERCICIS PRÀCTICS

EXERCICI PRÀCTIC 4.
Exercici sobre comanda, albarà i factura.

EXERCICI PRÀCTIC - 3. 
1)Reps aquesta carta    (Entra a l'ex. pràctic)
2)Serveixes la comanda anterior.
3)Passats 4 dies, reps còpia de l'albarà signat i expedeixes la factura tenint en compta un descompte comercial del 25%., unes despeses de transport de 20 euros i unes d'embalatge de 12 euros.EXERCICI PRÀCTIC - 2 - Albarà i Factura.
Representes a l'empresa COMERCIAL PALAFRUGELL.

1) Reps les comandes de l'exercici pràctic anterior. (Entra-hi).
   a) Avui mateix les serveixes.
   b) Passats 2 dies, reps còpia de l'albarà signat i com que tot és correcte, passes a fer la factura.
   c) Les dades de la facturació les tens sota les comandes que has rebut dins l'exercici 2.

EXERCICI PRÀCTIC.-1  - Albarà i Factura.

Representes a l'empresa CENTURIÓ, S.A.


1) Reps les comandes de l'exercic pràctic anterior. (Entra-hi)
a) Avui mateix les serveixes.
b) Passats 3 dies, com que tot és correcte, passes a fer les factures corresponents. 
Informació:
. * Articles A i B, 18% d'I.V.A.
. * Article C, 8% d'I.V.A.
. * Article E, 4% d'I.V.A.


- Marta Coll, N.I.F. 45.678.000 - C.
- Joan Siurana, N.I.F. 34.567.800- H

Tots els productes tenen un 12% de descompte comercial.
Totes les comandes tenen unes despeses generals de transport de 30 euros i unes despeses generals d'embalatge de 40 euros.