dimecres, 10 de novembre de 2010

GESTIÓ D'EXISTÈNCIES.

En aquesta unitat estudiarem:
  • Els costos de l'aprovisionament.
  • Les diferents classes d'estocs.
  • La representació de l'evolució dels estocs.
  • El control de les existències mitjançant el criteri del preu mitjà ponderat i del criteri FIFO.
  •  EXERCICI PRÀCTIC.